BASKI

MATBAAMIZ

Hayrât Neşriyat matbaa tesisleri, Isparta’da 14 bin m2’lik bir alanda kuruludur. Matbaa, 40 gr. kâğıttan 300 grama kadar baskı yapılabilmektedir. Kaliteli ve güvenilir bir baskı için gerekli bütün donanıma sahiptir.

TEVÂFUKLU KUR'AN-I KERİM

Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2806 adet “Allah” lafzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.

ESER ÇEŞİTLERİMİZ

Hayrât Neşriyat, 120’den fazla eser çeşidini Kur’ân âşıklarının istifadesine sunmaktadır.  İhracat sahası, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanını kapsamaktadır. Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen kitap fuarlarının katılımcısıdır.